Loading...

Благодарим Ви, че използвате LIMA - Мобилното приложение на АПИ (Приложение), което е изработено от Агенция “Пътна инфраструктура” (“АПИ”) и “Декарт” ООД като създател (“създател”), посочени тук като “ние” или “нас”. Като потребители на Приложението, вие се съгласявате да се ръководите от следните срокове и условия.


  1. Използвайте това Приложение отговорно


Преди всичко Вие се съгласявате, че ще използвате Приложението само когато е безопасно и по начин, който не застрашава Вас, Вашите пътници и другите превозни средства на пътя.


Ако шофирате, трябва да паркирате превозното средство преди да използвате Приложението.


При използването на това Приложение за целите на получаване на посоки за шофиране, вие трабва да:


  • подредите всички мобилни телефони, устройства и кабели, необходими за използването на това приложение по сигурен начин в автомобила, така че те да не пречат на шофирането и да не възпрепятстват дейността на устройствата за безопасност (като въздушната възглавница).

  • настроите устройството на режим Hands free Drive Mode, ако възнамерявате да използвате Приложението, за да докладвате всякакви пътни ситуации или инциденти по пътищата по време на шофиране (“Сигнал”).

  • Съблюдавате и спазвате всички правила за движение и карайте безопасно. Използвйате своята лична преценка - ако смятате, че маршрутът, предложен от Приложението, ще доведе до опасни и незаконни действия или по друг начин Ви поставя в опасна ситуация, не следвайте инструкциите.

2. Сигнализирайте на Приложението


С подаването на Сигнали Вие предоствяте неограничено, неотменимо, всеобщо и постоянно право за използване на част или цялата инофрмация, подадена със Сигнала, по всякакъв начин или от медии, съществуващи или развивани в бъдеще; включително правото да се адаптира, променя, редактира, декомпилира, да се създават производни произведения, да се възлага, да се пуска на пазара и да се използва по друг начин, без компенсация, което ще проължи и след прекратяването на използването на Приложението от Ваша страна.


3. Личните Ви данни:


Това Приложение е система за докладване на персонализиран трафик в реално време. Той осигурява не само визуална карта и проследяване на маршрути, но също така отразява трафика и дава сигнали в реално време за ремонтни работи по пътищата, опсности и други пътни събития. За предоставяне на тези услуги ние трябва да събираме и използзваме определена информация от вас.


Вашето местоположение:

Приложението събира информация за Вашето точно местоположение в реално време, както и време, скорост и заглавието на вашето устройство (Вашето местоположение).


Ние използваме местоположението Ви за различни цели. Основното приложение е да Ви помогне да следите маршрута си, да Ви предоставим насоки и трафик актуализации. Също така използваме Вашето местоположение като част от нашата “Crowdsourcing” технология. Чрез проследяването на точното местоположение в реално време на всички, които са потребители на това Приложение, ние сме в състояние да откриваме и да предвиждаме възможните сфери на задръствания, лоши трафик сигнали, пътища в лошо състояние. Ние също така използваме Вашето местоположение в случай, че претърпите инцидент с колата си като подкрепа за Спешна помощ.


Приложението също така събира информация за местоположението Ви когато подавате Сигнал, използвана, за да помогне на Вас и другите потребители да се ориентирате по-лесно в трафик обстановката, проблемни места и ситуации и всякакви други събития на пътя.


Можете да блокирате достъпа на приложението до местоположението Ви, но по този начин ще се понижи значително неговата полезност.

Вашите “вибрации”:

Приложението Лима Moblie на АПИ събира данни и за движението на Специалните отряди по време на цялото Ви пътуване, ако сте активирали функцията “Спешна помощ” от меню “Настройки”. Това прави възможно автоматичното откриване на катастрофи. Ние събираме тези данни не само за откриване на инциденти, но и за да могат да се анализират специфични характеристики на катасрофата, които по-късно ще можем да предоставим като предупреждение към други водачи със сходни характеристики на шофиране.


Обща информация за Вашето устройство


Ние ще събираме информация за това какво мобилно устройство използвате за инсталиране на Приложението, неговата опарационна система и друга техническа информация. Важно е да се разясни, че ние не можем и не възнамеряваме да използваме тази информация, за да се установи самоличността на всеки потребител на Приложението.


Ние ще събираме показатели за това как хората взаимодействат с това приложение. Например, коя “страница” посещават и кои функции използват. Тази информация ще е полезна, за да разберем по-добре как Приложението се използва и за подобряване на качеството и използваемостта на Приложението.


Регистрация в Приложението


При изтеглянето на това приложение, ние създаваме наш собствн идентификационен номер за Вашия акаунт (“Account Number”). Ще използваме идентификационния Ви номер и за Вашето устройство (“Device number”). Това ни позволява да създадем връзка между трафик- и други информации и конкретното устройство, така че да може да се персонализира използването на Приложението. Ние можем да обвържем нози Device number с личната информация, която ни предоставяте когато се регистрирате при нас.


Споделянето на информация


Приложението използва “Crowdsourcing” технология, която се позовава на информация от всички потребители на Приложението, за да докладва информация за тенденциите в трафика, пътните условия и всички видове пътни събития. В резултат на това, с помощта на това Приложение, Вашата информация ще бъде споделена с нас, след което ще я предоставим и на други потребители и на Вас, по-полезна и актуализирана. В допълнение, тази информация ще подпомогне планирането на израждане на нови пътища, подобряване на транспортните потоци и поддръжка на пътната мрежа.


Ние събираме данни от Вас в анонимна форма. Тези анонимни данни могат да бъдат споделяни с трети страни от българското правителство, които могат да се възползват от нея. Така например Министерство на здравеопазването може да използва тази информация, за да организира по-добре местопоожението на линейките. Информацията може да бъде споделяна с пазарните агенции или други организации за статистика и превенция на скоростта.


Освен това, ние можем да споделим с другите водачи Вашия Сигнал, по--специално - представените сигнали за пътните условия. В тези Сигнали Вие решавате каква лична информация да споделите.


Възможно е да разкрием Вашата информация, за да се предотврати или да се разследва възможно престъпление, например измама или кражба на самоличност; да се запази сигурността на приложението; да предпазим нашите собствени права, собствеността Вашата сигурност или тази на други хора.


Сигурност


Ние поддържаме разумни административни, физически и технологични мерки за защита на поверителността и сигурността на личната информация, която предосавяте на или чрез това Приложение. За съжаление, никое приложение, уеб сайт, сървър или база данни не е напълно защитено. Ето защо ние не можем да гарантираме, че личната информация, която предоставяте на Приложението, ако има такава, няма да бъде разкривана, с нея няма да бъде злоупотребявано или да бъде загубена при злополука, или заплашена от неоторизирани действия на други хора.


4. Собственост на Приложението и съдържание


Софтуерът и кодът, използвани, за да работи това приложение, и всички непринадлежащи на потребителите подадени снимки, изображения, илюстрации, графики, звукови записи, видео и аудио клипове и други материали, които са в Приложението са собственост на АПИ. Вие не придобивате право на собственост върху никакви данни, видени през Приложението (“Съдържанието”).


Вие се съгласявате, че нищо от Съдържанието нама да се използва, копира, възпроизвежда, разпространява, преиздава, сваля, модифицира, показва, публикува или предава под никаква форма и по никакъв начин, включително, но не само, електронни, механични, фотокопирни, записващи или по други начини, без предвариелно писмено разрешение от АПИ.


Всички продукти и имена на услуги, всички графики, всички икони на бутони, както и всички търговски марки, марки за услуги, както и лога, появяващи се в рамките на това Приложение, освен ако не е отбелязано друго, са търговски марки (независимо дали са регистрирани или не) или сервизни марки (“Марките”) за нас. Вие не можете да покажете или използвате Марките по никакъв начин без предварително разрешение на собственика на правата. Използването или непревилното използване на Марките, освен ако не е позволено тук, е изрично забранено.


5. Лицензирани продукти от Трета страна


Това приложение с маршрутизация и картографски услуги, управлявани от нас, използват лицензирани продукти от Novanor и Google.


НИТО ТРЕТАТА СТРАНА КАТО СНАБДТЕЛ, НИТО ТЕХНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ВСЯКАКВИ СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ В СЛЕДСТВИЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО , ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ РАЗХОДИ, ЗАГУБИ, БИЗНЕС ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СТРАНАТА Е ПРЕДУПРЕДИЛА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.


НЕЗАВИСИМО ОТ СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕТАТА СТРАНА НЕ НОСИ ПАРИЧНА ОТГОВОРНОСТ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА (НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ), ПОД ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО. ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ПРОДАВАЧИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ КАТО ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА “ KAKTO E” И “С ВСИЧКИ БАЗИСНИ НЕДОСТАТЪЦИ” И ПРОДВАЧИТЕ НА ТРЕТАТА СТРАНА И САМАТА ТРЕТА СТРАНА ИЗРИЧНО ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТ, ДЯЛ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ DECART, ТОМТОМ, ИЛИ НА ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ ТРЕТИ ЛИЦА НЕ СЪЗДАВА ГАРАНЦИЯ И КУПУВАЧЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ ТАКВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ.


Чрез използването на този това Приложение, Вие се съгласявате също така да се обвържете със следното, тъй като се отнася до всякакъв софтуер или продукти, предоставени от Трети страни доставчици:

  • да не се използва това Приложение, за да се създаде (или да се подпомогне създаването на) цифрова база данни на картата. “Цифрова база данни на карта” означава базата на геопространствени данни, съдържащи следната информация и атрибути - пътна геометрия и имена на улици; способи за маршрутизация, които дават възможност за навигация завой по завой; георграфска ширина и дължина на отделните адреси;

  • да не се използва това Приложение, за да се осигури конкурентна информация за Novanor или Google или техните продукти на трети страни;

  • това приложение не може да се използва за навигация по време на полет.


6. Връзки към уебсайтове на Третите страни


Това приложение може да съдържа връзки към други сайтове, управлявани от други лица. Тъй като ние нямаме контрол върху уебсайтовете на трети страни, не носим отговорност за съдържанието на тези сайтове и не носим отговорност за каквито и да било съдържащи се реклами, услуги, продукти или други материали на или достъпни от такива сайтове. Ние не трябва да носим отговорност, пряко или непряко, за причинени щеtи или загуби, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквито и да било съдържания, реклами, услуги, продукти или други материали на или достъпни чрез такива сайтове. Тези Условия за ползване не се отнасят за използването на уебсайтове на трети страни; използването на такива сайтове е предмет на условията и политиките на собственика на сайта.


Имайте предвид, че други сайтове имат свои собствени правила за поверителност.


7. Условия за ползване


ТОЗИ ПРИЛОЖЕНИЕ И ЦЯЛОТО МУ СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗАТА НА “КАКТО Е”, “НАЛИЧНОТО”, БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД.


НИЕ НЕ НОСИМ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ; ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ Е ТОЧНА ИЛИ ПЪЛНА; ИЛИ ЧЕ ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ ЩЕ РАБОТИ ДОБРЕ ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ГРЕШКА.


ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВИЛА НИЕ, ОТ ИМЕТО НА НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ, ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ, ИЗКЛЮЧВАМЕ И ОТКАЗВАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ И РАЗХОДИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО И НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ОБЩИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ; ЗАГУБА ЗА ПОЛЗВАНЕ; ЗАГУБА НА ДАННИ; ЗАГУБА, ПРИЧИНЕНА ОТ ВИРУС, ЗАГУБА НА ДОХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБА; ЗАГУБА НА ИЛИ ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО; ПРЕТЕНЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА; ИЛИ ДРУГИ ЗАГУБИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ИЛИ ХАРАКТЕР, ДОРИ И АКО НИЕ СМЕ БИЛИ НАЯСНО С ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОВА ПРОЛОЖЕНИЕ.


НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ТОЗИ АPP, УСЛУГИТЕ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ПРЕДАВАНИЯ, ИЗПРАЩАНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ, ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВСЯКАКВИ ВРЕДИ КОМПОНЕНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВИРУСИ). НИЕ НЕ ПРАВИМ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ И НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ ВЪЗМОЖНОСТ ОТ ИЗТРИВАНЕ, НЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ПРОВАЛ В СЪХРАНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИИ, ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ НАСТРОЙКИ ИЛИ ДРУГИ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ НАШИТЕ АКЦИОНЕРИ, СОБСТВЕНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НАСТОЯЩАТА КЛАУЗА.
Модификация и Спирането на това Приложение и/или Вашия достъп до това Приложение.


Ние си запазваме правото по всяко време и от време на време да се промени, редактира, изтрие, да спре или да прекрати временно това Приложение (или част от него) и/или информацията, материали, продукти и/или услуги, достъпни чрез това Приложение (или част от него) с или без предизвестие. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност към Вас или към трета страна за такова изменение, редактиране, изтриване, временно прекъсване или прекратяване на това Приложение.

Ние също така си запазваме правото да блокираме достъпа Ви до това Приложение и да прекратим използването на това Приложение по всяко време, ако по някаква причина считаме за целесъобразно на базата на свое лично и единствено усмотрение.


Отказ


Неспособността ни по всяко време да изискаме изпълнение на някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване или да упражним правото, предвидено тук, няма да се счита за отказ на такава разпоредба или такова право. Всички освобождавания трябва да бъдат в писмена форма. Освен, ако писменият отказ не съдържа изрично изявление за противното, това не е отказ от наша страна за нарушение на някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване или на всяко право, предвидено в нея; ще се тълкува като отказ от продължаване или следващи нарушения на същата разпоредба, отказ от самата разпоредба или отказ от всякакво право съгласно тези Условия за ползване.


Разделение


Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се разглеждат от компетентен съд и спрямо него са в противоречие със закона, такава разпоредба ще се промени и тълкува така, че най-добре да се постигне в максимална степен запазването на целите на първоначалната разпоредба, позволени от закона, а останалите разпоредби на тези Условия за ползване ще останат в пълна сила и действие.


Приложимо право


Тези условия за ползване се уреждат съгласно законите на Република България, без значение за конфликта на разпоредбите на българското законодателство.

Тези условия на ползване може да се променят. Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме тези Условия за ползване по всяко време, без предварително известие. При внасянето на съществени промени, ние ще Ви предупредим или чрез изпращане на съобщение с инструкции как да получите достъп до ревизираните Условия за ползване, или чрез публикуване на известие за промяна на главната страница на приложението. Ако продължите да използвате това Приложение, след като сме осигурили такова уведомление, означава Вашето съгласие да се обвържете с ревизираните Условия за ползване. За ваше удобство, когато тези Условия за ползване са се променили, ние ще актуализираме “ефективна дата” в горната част на тези Условия за ползване.